Hướng dẫn ẩn các sản phẩm trên store

0

Một việc khá quan trọng trong việc quản lý tồn kho là biết được các sản phẩm hết hàng.

Đối với các sản phẩm đã hết hàng, bạn có thể nhập thêm sản phẩm đó hoặc ẩn sản phẩm trên website.

Việc ẩn sản phẩm giúp cho việc hiển thị trên website đẹp mắt hơn đồng thời giúp khách mua hàng cảm thấy dễ chịu khi truy cập website.

Để ẩn sản phẩm bất kỳ trên store, bạn vào Catalog > Products > click vào sản phẩm cần chỉnh sửa, tắt nút Searchable là có thể ẩn sản phẩm đó trên store (chỉ khi nào vào thẳng bằng link sản phẩm thì mới thấy được).

No comments