Giới thiệu về Attribute, Attribute Set và Cách tạo Config Product

0

Tổng quan:

Thuộc tính (Attribute) là những khối xây dựng catalog sản phẩm của bạn, chúng mô tả những đặc điểm đặc trưng cho sản phẩm. Mỗi thuộc tính có thể chứa một hoặc nhiều giá trị mô tả một đặc tính của sản phẩm, ví dụ như “màu sắc” , “kích thước” hay “chất liệu”. Thuộc tính được sử dụng cho nhiều sản phẩm trên store.

Các thuộc tính tạo nên một sản phẩm sẽ được kết hợp thành Tập thuộc tính (Attribute Set), nó được sử dụng như một mẫu để tạo các sản phẩm mới. Ví dụ để mô tả những đặc trưng của một chiếc áo thì bạn cần sử dụng tập thuộc tính gồm:

– Color:
+ Black
+ White
+ Red
+ Yellow

– Size:
+ S
+ M
+ L
+ XL
+ XXL

Cách tạo Config Product:

Config Product là sản phẩm có các thuộc tính. Trước hết bạn cần tạo tập thuộc tính của một sản phẩm, vào Catalog > Attribute Sets

Sau đó bạn bấm vào ADD NEW ATTRIBUTE SET để nhóm các attribute của sản phẩm. Ví dụ T-shirt cần thuộc tính Size và Color thì bạn tạo Atrribute Set có tên là “Size + Color Tshirt” để dễ quản lý.

  • Attribute Label: tên của attribute hiển thị ở giao diện admin.
  • Attribute Type: loại attribute gồm Text Swatch, Color Swatch, Image Swatch. Tùy vào nhu cầu sử dụng mà bạn chọn cho phù hợp
  • Position: là vị trí ưu tiên của attribute set, ví dụ bạn đặt Size Tshirt = 0, Color Tshirt = 1. Thì ở giao diện trang sản phẩm dùng attribute set đó sẽ hiện thị option Size trước Color
  • Frontend Labels: để hiện thị attribute trên giao diện trang bán hàng. Ví dụ attribute label bạn đặt là Size Tshirt để dễ quản lý ở admin. Nhưng trên giao diện web bán hàng bạn chỉ muốn khách hàng nhìn thấy attribute chỉ là Size thì bạn đặt Frontend Labels là Size.Bấm SUBMIT để hoàn tất.

Tương tự tạo attribute Color cũng vậy, nhưng Attribute Type bạn nên dùng Color Swatch cho phù hợp

Sau khi đã tạo attribute set, bạn vào Catalog > Products. Bấm ADD PRODUCT và tạo Config Product, chọn Attribute Set vừa tạo khi nãy rồi bấm SUBMIT.

Sau khi điền các thông tin sản phẩm (như Tiêu đề, mô tả, hình ảnh, SKU), tại phần Configurations bạn bấm vào Edit Configurations để thêm Variant.

 

No comments