Hướng dẫn xác minh website Platfox trong Google Merchant Center

0

Để sử dụng tính năng này bạn vào Settings > Google Site Verification

Khi được google yêu cầu verify website tại giao diện google shopping > Chọn I have access to my server

Tiếp theo chọn Add an html tag to my homepage

Google Merchants sẽ cho bạn 1 đoạn mã
<meta name=”google-site-verification” content=”T5BU3lMSlOUZvBRSib_RR_tU2kFJ5dJ0mGOJiz5bLeI” />
Bạn copy đoạn trong content là T5BU3lMSlOUZvBRSib_RR_tU2kFJ5dJ0mGOJiz5bLeI

Bạn qua Platfox dán đoạn mã vừa nãy vào Google Verify Id (phải chọn đúng website verify) rồi ấn SAVE lại.

Chờ khoảng 5p qua google merchants ấn verify URL. Sau khi ấn nó hiện tích xanh lên là verify đã xong

No comments