Hướng dẫn cách tạo google shopping feed với Platfox

0

Từ Platfox dashboard đi tới Apps > Google Feed. Bạn bấm vào NEW GOOGLE FEED để tạo feed mới

 

Tại đây, bạn sẽ thấy có 2 bước kèm các ô dữ liệu để cài đặt

Step 1: General Settings

  • Feed Name: tên của feed
  • File Name: tên file feed khi xuất ra
  • Type: bạn chọn CSV hoặc TXT tùy ý
  • Store View: bạn chọn đúng store muốn tạo feed
  • Exclude Disabled Products: tùy chỉnh để tạo feed có bao gồm các sản phẩm đã ẩn hay không.

Step 2: Setup Content

Đây là phần để bạn tùy chỉnh các cột dữ liệu trong feed. Có 2 mục quan trọng bạn cần chọn chính xác để feed xuất ra có thể hoạt động tốt. Ở đây platfox đã tạo sẵn 1 số cột mặc định cần thiết tùy theo sản phẩm bạn cần tạo thêm cột để phù hợp với yêu cầu của google.

  • TITLE: là các thuộc tính bạn muốn khai báo, ví dụ bạn bán shirt thì cần khai báo các thuộc tính là Size, Color…
  • VALUE: ở mục này bạn cẩn phải chọn đúng attribute của sản phẩm mà bạn đã tạo (nếu sử dụng Add Attribute) hoặc điền đúng giá trị phù hợp với thuộc tính bạn khai báo (nếu sử dụng Add Static Text)

Để tạo thêm cột các bạn ấn vào Add Attribute nếu cột của các bạn cần lấy giá trị từ attribute của sản phẩm, giả sử mình cần thêm cột size lấy giá trị từ attribute size_áo thì mình sẽ ấn Add Attribute và ở phần tittle mình sẽ điền là size và phần value mình sẽ chọn attribute là size_áo.
Nếu cột các bạn lấy có giá trị set cứng bạn ấn vào Add Static Text, giả sử mình cần thêm cột identifier_exists và tất cả giá trị đều lấy là no thì mình sẽ ấn Add Static Text và ở phần tittle mình sẽ điền là identifier_exists còn phần value mình sẽ điền là NO

Conditions (don’t add conditions if need export all products)

Điều kiện bao gồm hoặc loại trừ Attribute Set, Categories khi bạn tạo feed

Schedule

Mục này để bạn tùy chỉnh thời gian muốn feed cập nhập, lưu ý: bạn cần phải cài đặt theo ngày giờ trên hệ thống.

Bấm SAVE và để lưu thay đổi.

No comments