Hướng dẫn sử dụng tính năng Multi Pixel

0

Để có thể theo dõi hoạt động của cửa hàng tốt hơn, bạn cần thêm pixel cho từng category. Trước hết bạn phải có một Pixel ID chính trong mục Facebook Pixel trong thẻ Preferences

Từ trang Platfox dashboard, đi đến Apps > Facebook Pixel. Chọn category sau đó gán Pixel ID của bạn vào, nếu bạn muốn cả store dùng chung 1 pixel thì không cần chọn category

Bấm SAVE để lưu thay đổi.

No comments