Hướng dẫn tạo và quản lý menu

0

Mặc dù chỉ nằm một cách khiêm tốn trên đầu website, nhưng menu lại là nhân vật có quyền lực.

Menu rõ ràng, dễ sử dụng, người dùng sẽ vào được các trang trong của website được dễ dàng. Nếu không, họ sẽ đi một vài vòng rồi thoát ra ngoài.

Cây menu trên Platfox được quản lý bằng cách kéo thả rất thuận tiện.

Để tạo menu mới, từ giao diện Dashboard, bạn vào Website > Menus > chọn ADD NEW MENU

+ Menu Title: Bạn đặt tên cho menu tại . Ví dụ như Menu ở header có thể đặt là Menu – Header – Website 1

+ Name: Điền tên thành phần menu vào ô Name

+ Target: gồm 3 tùy chọn

  • Self – mở trực tiếp trang đích ngay trong cùng một cửa sổ hoặc tab.
  • Blank – mở trang đích trong một cửa sổ hoặc tab mới.
  • Top – mở trang đích trong popup

+ Tiếp theo chọn nơi muốn menu đó dẫn đến rồi bấm Add.

+ Bạn có thể sắp xếp cây menu ở mục Children Items bằng cách kéo thả các thành phần.

Bấm SAVE để lưu thay đổi.

 

No comments

Tính năng Hidden Keywords

Tính năng này cho phép bạn tạm thời ẩn đi một hoặc một số từ khóa trong tên sản phẩm khi order được gửi lên ...