Hướng dẫn trỏ domain

0

Domain – Tên miền hay thương hiệu online của doanh nghiệp là một tài sản vô hình nhưng có vai trò vô cùng quan trọng. Bởi nó là cái tên để khách hàng nhận diện doanh nghiệp trên thị trường kinh doanh mạng, để khách hàng tìm đến doanh nghiệp và mua hàng một cách nhanh chóng.

Khi mới khởi tạo website trên Platfox, tên miền của cửa hàng sẽ ở dạng mặc định, ví dụ như sau:

Để sử dụng tên miền của riêng bạn, tại Platfox dashboard đi tới Websites > Manager Websites. Chọn website cần thay đổi và bấm Change Domain.

Xuất hiện hộp thoại Connect a domain. Bạn bấm vào CONNECT EXISTING DOMAIN.

Sau đó điền domain của bạn vào ô Domain

Bạn làm theo hướng dẫn rồi bấm VERIFY CONNECTION để hoàn tất.

Để kết nối tên miền của bạn, bạn cần đăng nhập vào tài khoản nhà cung cấp và thay đổi cài đặt của mình. Thực hiện theo các bước hướng dẫn của nhà cung cấp để tiến hành thay đổi:

  1. Đăng nhập vào tài khoản bạn có với nhà cung cấp tên miền của bạn.
  2. Tìm cài đặt DNS của bạn. Tìm khu vực quản lý tên miền, cấu hình DNS hoặc tương tự.
  3. Chỉnh sửa bản ghi A của bạn để trỏ đến địa chỉ IP của Platfox 35.222.253.199. Bảng cài đặt tên miền có thể có tính năng thả xuống hoặc các trường có thể chỉnh sửa hoặc bạn có thể phải kiểm tra các hộp hoặc chỉnh sửa bảng. Bạn cần phải:
    – Nhập hoặc chọn biểu tượng @ hoặc bản ghi A
    – Nhập địa chỉ IP của Platfox 35.222.253.199 Sao chép làm đích cho bản ghi A.
  4. Lưu Bản ghi A (bấm Lưu, Lưu Tệp Vùng, Thêm Bản ghi hoặc tương tự).
  5. Tìm bản ghi CNAME trong cài đặt DNS của bạn.
  6. Thay đổi bản ghi www CNAME của bạn để trỏ đến yourdomain.com. Thông thường, bạn chỉ cần cung cấp tiền tố mà không có dấu chấm, nhưng đối với một số nhà cung cấp tên miền, bạn cần toàn bộ tên miền phụ. Sử dụng các mục hiện có làm hướng dẫn hoặc làm theo hướng dẫn của nhà cung cấp. Các bản ghi CNAME phải luôn luôn trỏ đến một tên miền, không bao giờ đến địa chỉ IP.

No comments