Hướng dẫn sử dụng tính năng Rotate Payment Method

0

Tính năng này sẽ giúp các bạn chia nhỏ lượng tiền về một cổng thanh toán, giảm thiểu tỷ lệ chết cổng vì doanh thu tăng đột biến.

Bạn vào Settings > Payment
Để cài đặt rotate payment bạn điều chỉnh ở Advantage Config
Chọn Time và thời gian mong muốn để cổng thanh toán thay đổi theo thời gian
Chọn Order Quanity nếu muốn cổng thanh toán thay đổi theo số lượng order

  • Order Quantity: điều kiện số lượng cần để cổng thanh toán tự đổi
    Ví dụ: set là 2 thì khi có 2 đơn mua nó sẽ tự đổi cổng thanh toán
  • Order Increase Rate (%): dùng để set tăng lên điều kiện order quantity khi đổi cổng mỗi lần.
    Giả sử set Order Quantity là 2 và Order Increase Rate (%) là 50 thì lần đổi cổng đầu tiên nó chỉ cần là 2 order, nhưng tiếp theo lần 2 nó sẽ tăng thêm 50% là 2+50%=3 , tức là lần thứ 2 đổi cổng cần 3 order
    Tiếp theo lần 3 thì nó sẽ tăng thêm tiếp cứ theo 50% set cái kia là nó cứ tăng dần tăng dần, tăng không có điểm dừng. Cứ mỗi lần đổi cổng nó sẽ tăng mãi theo % mình set.

No comments