Thay đổi thông tin email của website

0

Khi tạo website mới, mặc định trang web sẽ sử dụng email đăng nhập trên Platfox của bạn. Các bạn chú ý thay đổi thông tin email send from của website cho phù hợp:
Tại dashboard Platfox đi tới Settings > Email (Chú ý: bạn cần trỏ domain trước khi thay đổi thông tin email, chi tiết xem tại đây)

Thay đổi logo email: Các bạn vào phần tab Website trên Dashboard > Customize Theme > Theme Settings và chọn mục Email để thay đổi hình ảnh > bấm SAVE để lưu.

No comments