Hướng dẫn sử dụng tính năng Backup & Restore website

0

Tính năng này giúp bạn tạo website mới với đầy đủ các thành phần giống hệt của website cũ – Theme, category, page, product.

Đầu tiên bạn cần export các thành phần muốn copy, nếu muốn copy hoàn toàn thì bạn chọn
Option: Theme
Store List: chọn website bạn muốn copy ra
Bấm SAVE và đợi 1 chút

Sau đó bạn copy Key của website và bấm qua tab Import

Nhập Key vào Import Link và chọn Store bạn muốn nó giống với Store cũ

Bấm SAVE và đợi quá trình pending kết thúc

No comments