Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng Import Product

0

Để hoạt động kinh doanh, người bán hàng cần có sản phẩm trên website. Số lượng sản phẩm có trên website tùy thuộc quy mô của doanh nghiệp.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách nhập sản phẩm hàng loạt từ cửa hàng trên Shopify và từ file CSV chuẩn Shopify.

Các tính năng:

  • Import .csv Cho phép bạn import products bằng file csv. Lưu ý: file csv phải theo chuẩn Shopify

Tại Trang quản trị Platfox > Catalog > Import Product > CSV > Add New CSV Import Queue 

  • Input File: Click chọn Browse để tải file CSV cần nhập
  • Website: tick chọn website bạn muốn import sản phẩm vào.

Chọn Submit để hoàn tất.

  • Import Shopify Store

Tính năng này giúp các bạn import toàn bộ sản phẩm của store Shopify (store này phải là của bạn)

Tại Trang quản trị Platfox > Catalog > Import Product >SHOPIFY > New Shopify Store > Nhập URL store Shopify của bạn

Sau khi SUBMIT thành công bạn bấm vào Install App

Bạn làm theo các bước hướng dẫn để set up Platfox

 

Sau khi cài đặt thành công bạn chọn store muốn import và bấm Import This Store để tiến trình được bắt đầu.

  • Import with URL

Bên cạnh đó nếu bạn muốn import từng sản phẩm thì có thể bấm vào IMPORT WITH URL. Điền URL > Chọn option > Chọn website và category bạn muốn thêm vào.

No comments